Cinergie.be

Salut en de kost


Salut en de kost

Titre original : Salut en de kost

de Patrick Le Bon

Date de sortie : 1974

Pays : Belgique

Genre : fiction

Durée : 1h37

Format : 16/9 Couleur


Ce film est en vente
chez Cinergie.be
au prix de
18,00 €
(frais d'envoi compris)

version-versie: Nederlands gesproken (synchrone klank) zonder ondertitels
production-productie: Showking Films
réalisation-realisatie: Patrick Le Bon
scénario-scenario: Patrick le Bon, Marc De Boever, Piet Teigeler, Frits Danckaert
images-beeld: Albert Van der Wildt
musique-muziek: Roger Morès
interprétation-vertolking: Hans Royaards, Hanny Vree, Romain Deconinck, Doris Van Caneghem, Marc Dex, Cara Van Wersch, Joris Collet, Marion Hänsel

Synopsis :

De twintigjarige Billy heeft zijn legerdienst achter de rug en is vast van plan zijn leven in het vervolg te leiden zoals hij het wil. In zijn opstand tegen elke autoriteit trotseert hij het gezag van zijn vader die wil dat hij zijn werk bij een bouwbedrijf weer opneemt. Hij verlaat zijn vader en gaat samenleven met zijn vriendin Mieke, een progressieve onderwijzeres. Deze spoort hem aan een andere job te zoeken, maar Billy is veeleisend en kieskeurig en wil liefst veel geld verdienen zonder al te veel te moeten werken.
Door noodzaak gedwongen, verzoent hij zich met zijn vader naar aanleiding van het huwelijk van zijn zuster Frieda. Zijn vader neemt hem weer op in het bedrijf waar hij werfleider is. Wanneer een dodelijk ongeval gebeurt, als gevolg van het blinde winstbejag van de directie, is Billy zo razend dat hij zeer duur materiaal kapot maakt en op staande voet ontslagen wordt.
Mieke, die in conflict raakt met de directie van haar school, speelt eveneens haar baan kwijt. Financiële moeilijkheden komen de gespannen verhouding vertroebelen, vooral als Mieke tot de vaststelling komt dat zij zwanger is. De uit zijn lood geslagen Billy wil dat zij abortus pleegt, maar Mieke - die beseft dat hij nooit zal inzien waar zijn verantwoordelijkheden liggen - verlaat hem om nooit meer terug te keren. Billy zal dan moeizaam zijn weg proberen te vinden in een samenleving die hij niet aanvaardt, omdat hij zelf asociaal is.

Billy, vingt ans, a fait son service militaire et est déterminé à mener sa vie à l'avenir comme il le souhaite. Dans sa rébellion contre toute autorité, il défie l'autorité de son père qui veut qu'il reprenne son travail dans une entreprise de construction. Il quitte son père et va vivre avec sa copine Mieke, une enseignante progressiste. Cela l'encourage à trouver un autre emploi, mais Billy est exigeant et pointilleux et préférerait gagner de l'argent sans avoir à travailler trop.
Forcé par nécessité, il se réconcilie avec son père suite au mariage de sa soeur Frieda. Son père le ramène à l'entreprise où il est le responsable du site. Lorsqu'un accident mortel se produit à la suite de la gestion à but lucratif aveugle, Billy est si furieux qu'il détruit matériel très coûteux et est rejeté.
Mieke, qui entre en conflit avec la direction de son école, perd également son emploi. Les difficultés financières viennent obscurcir la relation tendue, surtout quand Mieke arrive à la conclusion qu'elle est enceinte. Billy veut qu'elle avorte, mais Mieke - qui se rend compte qu'il ne verra jamais où ses responsabilités se trouvent - ne le laisse laisse jamais revenir. Billy essaiera alors péniblement de trouver son chemin dans une société qu'il n'accepte pas, parce qu'il est lui-même antisocial.

L'équipe belge